КПК- именуване (конвенции) - Karabeliov | Karabeliov
Блог

Качествен програмен код – именуване (конвенции)

type C# JavaScript Java
Classes PascalCase PascalCase PascalCase
Structures PascalCase PascalCase PascalCase
Interfaces PascalCase PascalCase
Enumerations PascalCase PascalCase
Namespaces PascalCase camelCase camelCase
Files PascalCase lowercase PascalCase
Methods PascalCase camelCase camelCase
Method Parameters camelCase camelCase camelCase
Variables camelCase camelCase camelCase
Constants CAPITAL or PascalCase CAPITAL CAPITAL

Именуване на интерфейси в C#

­I‘ + [Verb] + ‘able

­I‘ + [Noun], ‘I‘ + [Adjective] + [Noun]

Именуване на атрибути в C#

Съдържане на думата Attribute‘ в името

Именуване на колекции в C#

Съдържане на думата Collection в името

Именуване на изключения в C#

Съдържане на думата Exceptionв името

Именуване на делегати в C#

Съдържане на думите Delegateили ‘EventHandler в името

  • Публикувана на септември 18, 2015 - 10:28 am
  • От Кристиан Карабельов
  • Прегледана: 51 пъти
  • Публикувана в


2014 - 2017 ©Кристиан Карабельов | Всички права запазени.